Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15745
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...

Nejčastejší otázky

1. Jak vznikli testy?

Testovací postupy se opírají o postupy, které jako základní legislativu vyvinula European Enhanced Vehicle-safety Committee (EEVC - Evropská komise pro bezpečnost vozidel), ale rychlost při čelním náraze je vyšší o 8 km/hod kvůli zobrazení vážnosti nehod, které jsou příčinou většiny úmrtí a vážných poranění. Základem zkoušky nárazu na strom jsou americké normy. Vozidla, které si dobře počínali v testech Euro NCAP, by měli poskytnout lepší ochranu při různých typech dopravních nehod.

2. Jaké zkoušky Euro NCAP provádí?

Čelní nárazová zkouška se provádí při rychlosti 64 km/hod do přesazené deformovatelné bariéry, boční nárazová zkouška při rychlosti 50 km/hod, boční náraz do stromu při rychlosti 29 km/hod a zkoušky bezpečnosti chodců při rychlosti 40 km/hod.

3. Proč se neprovádí více druhů testů?

Je úlohou výrobců zkonstruovat a testovat vozidla tak, aby dobře obstáli při všech typech nehod. Testy Euro NCAP se zaobírají důležitými oblastmi nehod. Dobře zkonstruované vozidlo podá v zkouškách Euro NCAP dobrý výkon, a vozidlo, které si v těchto zkouškách počíná zle, má nedostatky.

4. Proč jste se rozhodli pro takovou vysokou rychlost při čelní nárazové zkoušce?

Čelní nárazovou zkouškou při rychlosti 64 km/h (asi 40 mph) simulujeme situaci nárazu dvou vozidel, přičemž obě jdou rychlostí asi 55 km/hod. Z výzkumů o nehodách vyplynulo, že tato rychlost zapříčiňuje velkou část smrtelných a vážných poranění.

5. Jak se z údajů ze srážky určuje riziko poranění pasažérů?

Riziko poranění se určuje pomocí různých údajů, například z informací získaných z figurín, přezkoumáním zpomaleného filmu a odbornou prohlídkou vozidla. Poněvadž neexistují přístroje na měření rizika poranění některých oblastí, provádějí se různé úpravy, aby se tak mohli vzít do úvahy další možné nebezpečenství, které hrozí například různě vysokým pasažérům. Pak se použije protokol Euro NCAP a vytvoří se hodnocení pro každou část těla.

6. Dají se testy s bariérami opakovat?

Ano. Možnost opakovat testovací postupy důkladně přešetřil výzkum EEVC.

7. Změnilo se hodnocení bezpečnosti dětí?

Ano. Od listopadu 2003 hodnotí Euro NCAP ochranu dětí osobitým hvězdičkovým hodnocením. Součástí hodnocení každého modelu vozidla jsou teď hvězdičkové hodnocení ochrany dospělých cestujících, ochrany dětí a ochrany chodců. Hodnocení ochrany dětí se uděluje za kombinaci vozidla a specielních dětských sedaček, které odporučil výrobce vozidla. Hodnotí se popis instrukcí na upevnění dětských sedaček, schopnost vozidla sedačky bezpečně umístit a jejich výkon při čelné a bočné nárazové zkoušce. No existují důležité obmezení tohoto hodnocení:
  • Hodnocení ochrany dětí se nevztahuje na samotné vozidlo, ani na vozidlo s odlišnou kombinací dětských sedaček.
  • Nehodnotí se samotná testovaná dětská sedačka.
  • Ta samá dětská sedačka testovaná v kombinaci s jinými vozidly může při hodnocení ochrany dětí podat odlišné výsledky.
Tenhle nový systém hodnocení ochrany dětí podněcuje výrobce, aby převzali odpovědnost za přepravu dětí. No bez ohledu na hodnocení ochrany dětí je důležité, aby se děti vždy přepravovali v dětské sedačce.

8. Proč se některé vozidla testují s určitými bezpečnostními opatřeními a jiné ne?

Politikou Euro NCAP je testovat nejprodávanější verzi modelu vozidla s těmi bezpečnostními opatřeními, které jsou u daného vozidla součástí standardního vybavení ve všech původních patnácti členských státech EÚ ze začátku roku 2004, anebo v těch členských státech, do kterých se nejprodávanější verze prodává. Jestli výrobce ponouká volitelní výbavu důležitou pro bezpečnost, může si dodatečný test s touhle výbavou zaplatit. Při hodnocení vozidla používá Euro NCAP výsledky z testů vozidla se standardním vybavením.

9. Co je to připomínač zapnutí pásu pro řidiče a jak ovlivňuje hvězdičkové hodnocení?

Systém na připomínání zapnutí bezpečnostního pásu upozorňuje řidiče zvukovými nebo obrazovými signály na nutnost připoutání. Tenhle signál by měl byť hlasný a jasný, no ne nepříjemný. Cílem je připomenout pasažérům, kteří uznávají výhody bezpečnostních pásů, že se nepřipoutali. Body přidělené za systémy vyhovující požadavkům protokolu se připočítají k celkovému počtu bodů, na základě čeho se vytváří hvězdičkové hodnocení ochrany pasažérů.

10. Kdo jsou členové Euro NCAP?

Momentálně jsou součástí konsorcia Euro NCAP vlády Katalánska, Francouzska, Německa, Nizozemska, Švédska a Spojeného království, automobilové organizace zastoupené Nadací FIA a společností ADAC, společnosti evropských spotřebitelů v zastoupení ICRT a britské automobilové pojišťovací společnosti, které zastupuje Thatcham.

11. Co je hlavním cílem Euro NCAP?

Po prvé, uveřejňuje informace o porovnatelném hodnocení bezpečnosti vozidel ve svých třídách pro spotřebitele. Po druhé, motivuje výrobce, aby vylepšovali bezpečnost vozidel, čím se značně snižuje počet poranění pasažérů i chodců.

12. Proč se na vylepšení bezpečnosti nevyužívá legislativa?

Legislativa stanovuje minimální povinnou normu, přičemž Euro NCAP se zaobírá nejlepšími možnými metodami v současnosti. Vylepšování legislativy týkající se bezpečnosti vozidel může být pomalé, a to především proto, protože je potřebné vzít v úvahu stanoviska všech členských států EÚ. Kromě toho když už je legislativa stanovená, přestává stimulovat výrobce, aby se snažili o další vylepšení. Euro NCAP působí motivačně neustále.

13. Jak budete vědět, jestli je Euro NCAP efektivní?

Euro NCAP je zodpovědné za obrovské změny celkové bezpečnosti vozidel. Dá se to jednoduše vidět z toho, jak rychle výrobci vylepšují bezpečnostní vybavení vozidel a jaké kroky podnikají na to, aby dobře obstáli v testech. Skutečné studie zranění, které provádí SNRA (Swedish National Roads Administration - Švédská národní správa cest) a SARAC (Safety Advisory Rating Committee - Poradní komise pro hodnocení bezpečnosti) zaznamenávají klesající riziko poranění s každou hvězdičkou, kterou vozidla od Euro NCAP získali.

14. Nebudou konstrukční vlastnosti nevyhnutné pro zabezpečení dobrého výkonu vozidla při čelním náraze škodlivé pro chodce?

Ne. Sila konstrukce, která má zabezpečit dobrý výkon vozidla při čelním náraze, se nemusí nacházet na vnější straně karoserie. Důmyslné vyhotovení konstrukce kapoty a umístění tvrdých častí pod ni zabezpečí dobrý výkon vozidla při střetu s chodcem. Tyhle dva aspekty nejsou neslučitelné, ani se navzájem nevylučují.

15. Nebudou výrobci konstruovat vozidla jenom s cílem projít zkouškami Euro NCAP?

Ne, výrobci musí zkonstruovat a otestovat vozidla tak, aby vyhověli mnohým jiným bezpečnostním požadavkům, než jaké jsou předmětem testů Euro NACP. Avšak postupy Euro NCAP používají jako svůj cíl/normu pro aspekty, které testujeme.

16. Co si myslí výrobci o Euro NCAP?

Věří, že jestli se takovýhle testy mají vykonávat, mělo by se tak učinit objektivně prostřednictvím nezávislé odborné organizace. Ve všeobecnosti souhlasí s tím, že Euro NCAP je zodpovědné za zlepšení celkových bezpečnostních norem. Euro NCAP pravidelně komunikuje s automobilovým průmyslem o technických záležitostech.

17. Zapojují se výrobci do testování?

Výrobcům oznamujeme výběr vozidla, variant a zvláštní vybavení. Vozidla na testování získáváme raději anonymně, no jestli to není možné, vybíráme je náhodně. Výrobce požádáme o informace potřebné na testování, o odporučení vhodných dětských sedaček a jakékoliv všeobecné komentáře. Pozýváme je sledovat testy a chceme slyšet jejich názor, jestli jsou spokojeni se způsobem, jakým se test vykonává. Po zkoušce obdrží výsledky a můžou se vyjádřit k jakýmkoliv zvláštnostem v porovnaní s jejich daty.

18. Změní se v budoucnosti systém hodnocení?

Postupy Euro NCAP se neustále vyvíjejí, protože bereme v úvahu nové vývojové trendy.

19. Posílají se tyhle výsledky specielně pojišťovacím společnostem, půjčovnám automobilů, nebo hromadným nákupcům vozidel?

Výsledky se specielně neposílají žádným organizacím, protože jsou teď lehce dostupné na webové stránce Euro NCAP.

20. Jsou větší vozidla bezpečnější než malé?

Při čelním náraze vozidel se pasažérům těžšího vozidla nebo vozidla s vyšší konstrukcí vodí lépe než pasažérům lehčích a nižších vozidel. Protože se s tím momentálně nedá nic dělat, porovnává Euro NCAP vozidla jenom v rámci jedné velikostní kategorie. Hodnocení vozidla v jeho velikostní kategorii je funkcí kvality jeho bezpečnostní úpravy.

21. Můžou se porovnávat výsledky mezi skupinami?

Výsledky by se měli porovnávat pouze v rámci jedné skupiny. Metoda testování čelního nárazu představuje náraz mezi dvěma vozidly podobné velikosti. Těžší vozidlo nebo vozidlo s vyšší konstrukcí bude mít při náraze s menším vozidlem většinou výhodu. Výsledky Euro NCAP se nedají použít na předpovídání výsledků takovýchhle střetů.

22. Jaký účinek budou mít výsledky testů na konstrukci vozidel do budoucnosti?

Všeobecně by měli být vozidla bezpečnější pro pasažéry i chodce, neboť výrobci do konstrukce nových vozidel zahrnují příslušné vylepšení bezpečnostních opatření. Odkdy začalo Euro NCAP svou činnost, byli zaznamenané výrazné zlepšení.

23. Říkáte výrobcům, jaké změny jsou potřebné na získání lepších výsledků?

Správy z testování naznačují oblasti, kde by vylepšení napomohlo bezpečnosti. No úlohou Euro NCAP není říkat výrobcům, jak konstruovat vozidla. Jestli chtějí výrobci na základě těchto výsledků učinit opatření, jsou to oni, kdo dokonale pozná konstrukci vlastních výrobků a oni jsou těmi nejkompetentnějšími na rozhodování o tom, jak by se dali dělat různé vylepšení.

24. Které z testovaných vozidel by jste si koupili?

Ačkoliv je bezpečnost důležitým faktorem, jsou tady mnohé jiné, které je třeba při koupě vozidla vzít v úvahu. Co se týče výběru bezpečného vozidla, začněte rozhodnutím o velikosti a typu požadovaného vozidla, a pak se koukněte na vozidla s nejlepším výkonem v dané skupině.

25. Proč se uveřejňují body i hvězdičkové hodnocení?

Hvězdičkové hodnocení neříká nic o poměrném výkonu mezi čelním a bočním nárazem. Body získané v každém testě stejně jako jejich celkový počet uveřejňujeme proto, abychom naznačili případný nerovnoměrný výkon vozidla při čelním a bočním náraze.

26. Které z testovaných vozidel je nejbezpečnější?

Pětihvězdičkový výkon v testech ochrany dospělých cestujících je nepochybně nejpůsobivější. Nejbezpečnější vozidla co se týče ochrany chodců získali tři hvězdičky.

27. Co znamená přeškrtnutá hvězdička?

Vozidlo je ohodnocené hvězdičkami za ochranu dospělých cestujících na základě počtu bodů získaných v čelní a boční nárazové zkoušce. Jestli je při některém vozidle hvězdička přeškrtnutá, je to kvůli upozornění na vysoké riziko smrtelného poranění alespoň v jedné zranitelné části těla, kterými jsou hlava nebo hrudník při čelním náraze, a hlava, hrudník, břicho nebo pánev při bočním náraze.

28. Je lepší si koupit vozidlo se třema hvězdičkami, ze kterých je poslední přeškrtnutá, nebo vozidlo ohodnocené dvěma hvězdičkami?

Přeškrtnutí poslední hvězdičky naznačuje, že zranitelným částem těla hrozilo riziko vážného poranění. No počet hvězdiček se vypočítává podle celkového výkonu vozidla a proto jsou tři hvězdičky lepší než dvě.
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 443 634 od XI.2005