Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Vany  Nissan Serena 1.6

Nissan Serena 1.6


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
 

P?i nárazu došlo ke zna?nému proražení do prostoru na nohy a prostoru pro cestující. P?ední kolo bylo zatla?ené do prostoru na nohy ?idi?e a p?ístrojová deska a volant byly vytla?ené sm?rem nahoru, ?ím do neúnosné míry zredukovaly ?idi??v prostor na p?ežití. Krom? toho selhal posuvný mechanismus sedadla spolujezdce a b?hem nárazu tak umožnil posun sedadla dop?edu. A protože zámek bezpe?nostního pásu je p?ipevn?ný více k sedadlu než k p?ímo na podlahu kabiny ?idi?e, bylo toto selhání ješt? nebezpe?n?jší. Nissan tvrdí, že zkoumá p?í?inu a možnosti vylepšení budoucích model?.?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 093 od XI.2005