Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Roadstery  MG TF

MG TF


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
 

Konstrukce MG TF pochází z poloviny devadesátých let, kdy bylo na trh uvedené MGF, ale p?ed rokem bylo vozidlo upravené a p?ejmenované. Tyto zm?ny zahrnují i upevn?ní speciální výztuhy ochra?ující dve?e. I když je v?tší ?ást konstrukce vozu už sedm rok? stará, p?i zkoušce ?elního i bo?ního nárazu p?edvedlo MG TF dobrý výkon. P?i zkoušce ?elního nárazu nechalo Euro NCAP otev?enou st?echu, aby se ukázaly nejhorší možné výsledky. Ale p?i zkoušce bo?ního nárazu byla st?echa zav?ená, aby se zjistilo, zda by její podp?ry ohrozily ?idi?e. MG Rover nedoporu?uje ve vozidle použití d?tských seda?ek, i když se dají upevnit na sedadlo spolujezdce. Chodc?m byla poskytnutá nadpr?m?rná ochrana.?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 078 od XI.2005