Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Daihatsu Sirion

Daihatsu Sirion


Warning: getimagesize(upload/cars/Daihatsu-Sirion_2005_002.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: Permission denied in /home/html/crashtest.cz/public_html/content/cars.php on line 28

Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Levé koleno figuríny spolujezdce bylo zatažené více než koleno ?idi?e, což se použilo i p?i výpo?tu míry ochrany dosp?lých cestujících. Tvrdé konstrukce v oblasti dopadu kolen p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

-

Ochrana d?tských cestujících

Na sedadle spolujezdce by se nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, nebo? airbag se v této poloze nedá nijak deaktivovat. Výstražný štítek upozor?ující na tento fakt splnil požadavky Euro NCAP. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

-

Ochrana chodc?

P?ední hrana kapoty nezískala žádný bod, protože nedostate?n? chránila chodce.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
žádni
- posun nahoru
žádni
- bo?ní posun
10mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
žádni
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
41mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
áno: páka a mechanismus nastavovacího za?ízení sloupku, zapalovací sk?ínka, sloupek ?ízení, st?edová konzola
Intenzivní zatížení kolen
áno: nastavovací mechanismus sloupku ?ízení, zapalovací sk?ínka, krycí konzola, st?edová konzola
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
spojka - 62mm
Posun pedálu nahoru
žádni
Pr?nik do pedálového prostoružádni
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ne
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer Baby-Safe Plus Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy dosp?lých cestujících
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, forwardfacing using ISOFIX anchorages and toptether
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Textový a obrázkový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
p?im??ená
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení p?im??ená
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   Warning: getimagesize(upload/cars_ped/Daihatsu-Sirion_2005a_002.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: Permission denied in /home/html/crashtest.cz/public_html/content/cars.php on line 105
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 057 od XI.2005