Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Mitsubishi Colt

Mitsubishi Colt


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Hlava figuríny ?idi?e narazila jen na okraj airbagu a hrudník se dostal do kontaktu s v?ncem volantu. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce. ?ást mechanismu posilova?e ?ízení se posunula dozadu, ?ímž porušila bodov? sva?ený spoj a vnikla do prostoru pro ?idi?ovy nohy. Mitsubishi nás informovalo, že u p?tidvé?ových vozidel - od ?ísla podvozku *XMCXNZ34A5F075819* - byl vylepšený prostor pro nohy ?idi?e, i když Euro NCAP tyto vylepšené modely netestovalo.

Bo?ní náraz

-

Ochrana d?tských cestujících

Hlava figuríny t?íletého dít?te se p?i zkoušce ?elního nárazu pohla dop?edu víc, než doporu?uje Euro NCAP. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se dala použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak vypína? na to ur?ený nesplnil požadavky Euro NCAP. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? jasn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

-

Ochrana chodc?

Nárazník ani p?ední hrana kapoty nezískaly žádný bod, protože nedostate?ne chránily chodce.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
na spodní hranici
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
31mm
- posun nahoru
8mm
- bo?ní posun
19mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ano
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
47mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: sloupek ?ízení, kryt sloupku a nastavovací za?ízení, zapalovací sk?ínka, st?edová konzola
Intenzivní zatížení kolen
ano: sloupek ?ízení, kryt sloupku a nastavovací za?ízení, zapalovací sk?ínka, st?edová konzola
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
brzda - 101mm
Posun pedálu nahoru
žádni
Pr?nik do pedálového prostorupr?nik
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ne
Airbag na ochranu trupu
ne
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Romer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?re jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Textový a obrázkový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
zranitelný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
p?im??ená
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení p?im??ená
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 119 od XI.2005