Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Volkswagen Fox

Volkswagen Fox


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

P?i bo?ním nárazu se síly zvláštním zp?sobem p?enesly na páte? figuríny, ?ímž se zmenšily síly nam??ené v jejím hrudníku. Vozidlo za to bylo penalizováno.

Ochrana d?tských cestujících

Výstražný štítek upozor?ující na to, že na sedadle spolujezdce se nesmí použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, byl nedostate?ný. Krom? toho byl štítek umístn?ný na p?edním skle auta, avšak na náhradních sklech se už nacházet nemusí.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

-

Ochrana chodc?

Nárazník ani p?ední hrana kapoty nezískaly za ochranu chodc? ani jeden bod.

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
9mm
- posun nahoru
29mm
- bo?ní posun
2mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
žádni
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
11mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: nastavovací páka a mechanismus sloupku ?ízení, zámek zapalování, st?edová konzola, konzola spodní ?ásti p?ístrojové desky
Intenzivní zatížení kolen
ano: nastavovací páka a mechanismus sloupku ?ízení, zámek zapalování, st?edová konzola, konzola spodní ?ásti p?ístrojové desky
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
plynový pedál - 19mm
Posun pedálu nahoru
spojka - 1mm
Pr?nik do pedálového prostoružádni
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ne
Airbag na ochranu trupu
ne
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Fair Bimbo Fix Type II ISOFIX, orientace proti sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX a podp?rný rám
- seda?ka pro t?íleté dít?
Fair Bimbo Fix Type II ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX a podp?rný rám
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Textový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
dobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
dobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 115 od XI.2005