Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Kia Cerato

Kia Cerato


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Hrudník spolujezdce byl vystav?n v?tšímu tlaku od zatažení bezpe?nostního pásu než hrudník ?idi?e, což se též použilo i p?i výpo?tu míry ochrany dosp?lých cestujících. Posun pedál? sm?rem dozadu p?edstavoval riziko pro spodní ?ásti nohou ?idi?e a vozidlo za to bylo penalizováno. Taktéž ztratilo body za ?ásti p?ístrojové desky, které by mohly poranit kolena a stehna spolujezdce.

Bo?ní náraz

P?i bo?ním nárazu se síly zvláštním zp?sobem p?enesly na páte? figuríny, ?ímž se zmenšily síly nam??ené v jejím hrudníku. Vozidlo za to bylo penalizováno a za ochranu hrudníku nezískalo ani jeden bod. Za ochranu b?icha dostalo jen 0,08 bodu ze ?ty? možných, a to kv?li zatížení, kterému bylo b?icho po dobu zkoušky vystav?no. I když k tomu bylo vozidlo zp?sobilé, Kia se rozhodla nezaplatit si nepovinnou nárazovou zkoušku do sloupu, kterou by mohla ukázat ú?innost záclonového airbagu.

Ochrana d?tských cestujících

Na sedadle spolujezdce by se nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag v této poloze nelze nijak deaktivovat. Výstražný štítek upozor?ující na tento fakt byl pouze v angli?tin? a byl viditelný jen tehdy, když byla slune?ní clona sklopená. Vozidlo proto v této oblasti nezískalo žádný bod.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

-

Ochrana chodc?

Za nedostate?nou ochranu chodc? nezískaly nárazník ani p?ední hrana kapoty žádný bod. Stejn? je na tom i ochrana hlavy dosp?lého chodce (0 bod?).,

kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
12mm
- posun nahoru
méne než 1mm
- bo?ní posun
26mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
žádni
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
žádni
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: konzola spodní ?ásti p?ístrojové desky, sloupek ?ízení a nastavovací páka, konzola spínacího p?ístroje, st?edová konzola, odkládací sk?ínka (v p?ístrojové desce)
Intenzivní zatížení kolen
ano: konzola spodní ?ásti p?ístrojové desky, konzola p?ístrojové desky, sloupek ?ízení a nastavovací páka, konzola spínacího p?ístroje, st?edová konzola, odkládací sk?ínka (v p?ístrojové desce)
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
spojka - 132mm
Posun pedálu nahoru
spojka - 56mm
Pr?nik do pedálového prostoružádni
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer Baby-Safe Plus Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy dosp?lých cestujících
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo ISOFIX Plus, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Obrázek a pouze anglický text na vnit?ní stran? slune?ní clony spolujezdce.
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
p?im??ená
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení p?im??ená
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
dobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré
Warning: getimagesize(upload/impact_images/Kia-Cerato_2005d.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: Permission denied in /home/html/crashtest.cz/public_html/content/cars.php on line 68

Warning: getimagesize(upload/impact_images/Kia-Cerato_2005p.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: Permission denied in /home/html/crashtest.cz/public_html/content/cars.php on line 68

Warning: getimagesize(upload/impact_images/Kia-Cerato_2005sp.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: Permission denied in /home/html/crashtest.cz/public_html/content/cars.php on line 68
?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 031 od XI.2005