Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Stredná trieda  Volkswagen Passat

Volkswagen Passat


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí

Za ochranu dosp?lých cestujících získal Passat p?tihv?zdi?kové hodnocení. Po úprav? a vylepšení bo?ního okenního airbagu a ?aloun?ní st?echy povolilo Euro NCAP opakování tzv. pole testu (bo?ní náraz do stromu). Karoserie se ukázala jako mimo?ádn? silná, p?i ?elním nárazu utrp?la pouze minimální deformace a dob?e ochránila dosp?lé cestující. Ochrana d?tských cestujících byla r?znorodá, p?i zkoušce ?elního nárazu bylo zaznamenáno vysoké zatížení hrudníku staršího dít?te. Ochrana pro chodce a jiné zranitelné ú?astníky silni?ního provozu byla všeobecn? hodnocena jako p?im??ená, z 36 možných bod? získalo vozidlo 17.


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 072 od XI.2005