Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Ťažké offroady  Land Rover Discovery III

Land Rover Discovery III


Warning: getimagesize(upload/cars/land-rover-discovery_2006_002.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: Permission denied in /home/html/crashtest.cz/public_html/content/cars.php on line 28

Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících

Na sedadle spolujezdce se m?že používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag lze deaktivovat. Avšak informace o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné a nesplnily požadavky Euro NCAP. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla výrazn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Tento systém je k dispozici pouze pro p?ední sedadla. Systém vyhov?l požadavk?m Euro NCAP.

Ochrana chodc?

Za ochranu chodc? nezískaly nárazník ani p?ední hrana kapoty ani jeden bod.kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
ne
- posun nahoru
ne
- bo?ní posun
11mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
11mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: sloupek ?ízení, uzavírací mechanizmus, páka nastavovacího za?ízení sloupku, víko odkládací sk?ínky
Intenzivní zatížení kolen
ano: sloupek ?ízení, uzavírací mechanizmus, páka nastavovacího za?ízení sloupku, víko odkládací sk?ínky
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
plyn - 44mm
Posun pedálu nahoru
brzda - 5mm
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer BabySafe ISOFIX Plus, orientace proti sm?ru jízdy, využívá podp?rný rám p?ipevn?ný k upnutím systému ISOFIX
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
Odstranitelný piktogram na konci p?ístrojové desky, pouze obrázkový štítek na slune?ních clonách
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
dobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   Warning: getimagesize(upload/cars_ped/land-rover-discovery_2006_0_002.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: Permission denied in /home/html/crashtest.cz/public_html/content/cars.php on line 105
Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 089 od XI.2005