Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Nissan Note

Nissan Note


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

-

Ochrana d?tských cestujících

V pr?b?hu zkoušky bo?ního nárazu se jedno z upevn?ní systému ISOFIX zlomilo a seda?ka neudržela hlavu figuríny dít?te, již mohly poranit vnit?ní ?ásti vozidla. Nissan našel a opravil výrobní vadu a kontaktuje majitele takto poškozených vozidel, aby si dali vym?nit rám zadního sedadla. P?i zkoušce ?elního nárazu byl hrudník figuríny jedenap?lro?ního dít?te vystav?ný vysokému vertikálnímu zrychlení. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže se na jeho sedadle mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace o stavu airbagu nebyly dost jasné na to, aby splnily požadavky Euro NCAP. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? výrazn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Pouze p?ední sedadla Nissanu Note jsou zabezpe?ena tímto systémem. Systém vyhov?l požadavk?m Euro NCAP.

Ochrana chodc?

P?ední hrana kapoty nezískala žádný bod, protože nedostate?n? chránila nohy chodc?.kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
7mm
- posun nahoru
ne
- bo?ní posun
13mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
26mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: zapalovací sk?ínka, p?ístrojová deska
Intenzivní zatížení kolen
ano: zapalovací sk?ínka
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
spojka - 89mm
Posun pedálu nahoru
spojka - 2mm
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ne
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Fair G 0/1 ISOFIX, orientace proti sm?ru jízdy, p?ipevn?ná k upnutím systému ISOFIX, využívá podp?rný rám
- seda?ka pro t?íleté dít?
Fair G 0/1 ISOFIX, orientace proti sm?ru jízdy, p?ipevn?ná k upnutím systému ISOFIX, využívá podp?rný rám
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
T?íjazy?ný textový a obrázkový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
p?im??ená
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení slabá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
zranitelný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 044 od XI.2005