Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Chevrolet Kalos

Chevrolet Kalos


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Hlava figuríny ?idi?e narazila jen na okraj airbagu a zdeformovala horní ?ást v?nce
volantu. Náraz hrudníku zdeformoval spodní ?ást volantu. Poškození v místech otvírání
dve?í ?idi?e nazna?ují, že karosérie byla zatažená na maximum a nezvládla by tvrdší náraz. Konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné riziko pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

Ochrana hrudníku byla ohodnocena jako „slabá“.

Ochrana d?tských cestujících

Hlava figuríny t?íletého dít?te se p?i zkoušce ?elního nárazu pohla dop?edu o více než
550 mm, mohly ji tedy poranit vnit?ní ?ásti vozidla. Na sedadle spolujezdce by se nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag se v této poloze nedá deaktivovat. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? výrazn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Kalos tento systém nemá.

Ochrana chodc?

Nárazník vozidla nezískal žádný bod, protože nedostate?n? chránil spodní ?ásti nohou chodc?.kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
airbag na nejnižší p?ípustné úrovni
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
72mm
- posun nahoru
51mm
- bo?ní posun
5mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ano
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
55mm
Pevnost kabíny pro cestující
nestabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ano: st?edová konzola, kovová plocha p?ístrojové desky, odkládací sk?ínka (v p?ístrojové desce), podp?rná konzola
Intenzivní zatížení kolen
ano: st?edová konzola, kovová plocha p?ístrojové desky, odkládací sk?ínka (v p?ístrojové desce), podp?rná konzola
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
brzda - 174mm
Posun pedálu nahoru
brzda - 72mm
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ne
Airbag na ochranu trupu
ne
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer Cosy-Tot ISOFIX, orientace proti sm?ru jízdy, využívá základní jednotku systému ISOFIX, se zabudovanou podporou noh, p?ipevn?ná k upnutím systému ISOFIX
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu
T?íjazy?ný textový a obrázkový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
zranitelný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
dobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 063 od XI.2005