Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Vany  Ford S-MAX

Ford S-MAX


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Kolenní airbag ochránil kolena a stehna ?idi?e p?ed tvrdými konstrukcemi p?ístrojové desky. Volant se p?i nárazu posunul dop?edu a lépe chránil ?idi?e. Jediná ?ást t?la, která nezískala maximální po?et bod?, byl hrudník ?idi?e a spolujezdce.

Bo?ní náraz

Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících

Jako sou?ást nadstandardní výbavy nabízí Ford vypína? na deaktivaci airbagu spolujezdce. Euro NCAP nehodnotilo vypína? ani informace pro ?idi?e o stavu tohoto airbagu. Bez n?ho by se na sedadle spolujezdce nem?ly používat seda?ky orientované proti sm?ru jízdy. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na sedadlech v druhé ?ad? nebyla výrazn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Systém je k dispozici pro ?idi?e i spolujezdce a splnil požadavky Euro NCAP.

Ochrana chodc?

Ochrana, kterou nohám chodc? poskytuje nárazník, byla v?tšinou hodnocena jako p?im??ená. Avšak za nedostate?nou ochranu horních ?ástí nohou chodc? nezískala p?ední ?ást kapoty ani jeden bod.kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem
stabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
ne
- posun nahoru
ne
- bo?ní posun
12mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
10mm
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ne
Intenzivní zatížení kolen
ne
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
plyn - 24mm
Posun pedálu nahoru
ne
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?

- seda?ka pro t?íleté dít?

d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu

Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
dobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
p?im??ená
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 086 od XI.2005