Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Opel Corsa

Opel Corsa


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Dvojitý p?epína? ?idi?ova bezpe?nostního pásu zadržel figurínu tak, že se jí kolena nedostala do kontaktu s p?ístrojovou deskou. I když hlava figuríny ?idi?e dopadla jen na okraj airbagu na volant, pokladá se ochrana hlavy stále za „p?im??enou“. Figurína spolujezdce získala maximální po?et bod?.

Bo?ní náraz

Za sv?j výkon p?i zkoušce ?elního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu získala Corsa maximální po?et bod?.

Ochrana d?tských cestujících

Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže se na jeho sedadle dala použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace o stavu airbagu nebyly dost jasné na to, aby splnily požadavky Euro NCAP. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? výrazn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Tento systém má k dispozici pouze ?idi?. Systém vyhov?l požadavk?m Euro NCAP.

Ochrana chodc?

Bezpe?nost kapoty pro hlavu dít?te a bezpe?nost nárazníku pro nohy chodc? byla v?tšinou hodnocena jako „dosta?ující“. P?ední hrana nárazníku nezískala ani jeden bod.kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagem

Kontakt hlavy spolujezdce s airbagem
stabilní
Volant
- posun dozadu
ne
- posun nahoru
ne
- bo?ní posun
ne
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantem
ne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu
3
Pevnost kabíny pro cestující
stabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástí
ne
Intenzivní zatížení kolen
ne
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadu
spojka - 16mm
Posun pedálu nahoru
ne
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavy
ano
Airbag na ochranu trupu
ano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování

- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?

- seda?ka pro t?íleté dít?

d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbagu

Pohyb hlavy dop?edu

18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)
ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)
ochrán?ný
Ochrana hrudníka

- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízení
dobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženie
slabá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení p?im??ená
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 106 od XI.2005