Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Mazda 3

Mazda 3


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
I když Mazda 3 celkov? získala dostatek bod? na to, aby mohla dostat p?t hv?zdi?ek, její výkon p?i zkoušce ?elního nárazu nesplnil požadavky Euro NCAP pro toto hodnocení. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í poran?ní stehen ?idi?e i spolujezdce. Ochrana levého kolena, stehna a pánve spolujezdce byla nejhorší co se tý?e této ?ásti t?la - to se použilo i p?i výpo?tu celkového po?tu bod?.

Bo?ní náraz

-

Ochrana d?tských cestujících

U prodejc? Mazdy lze jako zvláštní vybavení zakoupit vypína? na deaktivaci airbagu spolujezdce. Euro NCAP nehodnotilo vypína? ani informace, které ?idi? dostane o stavu airbagu spolujezdce. Bez vypína?e by se na sedadle spolujezdce nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Mazda 3 má tento systém pro p?ední i zadní sedadla. Systém vyhovuje požadavk?m Euro NCAP.

Ochrana chodc?

Za nedostate?nou ochranu spodních ?astí nohou chodc? nezískal nárazník ani jeden bod.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadune
- posun nahorune
- bo?ní posun5mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu9mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíano: zapalovací sk?ínka, víko odkládací sk?ínky a podp?rna konzola
Intenzivní zatížení kolenano: odkládací sk?ínka
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadubrzda - 37mm
Posun pedálu nahorune
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?
Britax-Römer BabySafe Plus Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využíva upnutí systému ISOFIX a bezpe?nostní pásy
- seda?ka pro t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus Universal, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguTextový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídostato?ná
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dostato?ná
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedostato?ná
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy

- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)
ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)
ochrán?ný
Zrychlení hlavy

- 18-m?sí?ní dít? dobré
- t?íleté dít? dobré


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 126 od XI.2005