Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Stredná trieda  Luxus IS

Luxus IS


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Lexus Euro NCAP p?edvedl, že kolenní airbagy ochránily kolena a stehna spolujezdce ve v?tším po?tu poloh p?i sezení. Brzdový pedál se však posunul dozadu o více než 100 mm, ?ímž ohrozil spodní ?ást nohou ?idi?e.

Bo?ní náraz

Za sv?j výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu i nárazové zkoušce do sloupu získal IS maximální po?et bod?.

Ochrana d?tských cestujících

Za ochranu t?íletého dít?te p?i zkoušce ?elního i bo?ního nárazu získal IS maximální po?et bod?, za ochranu jeden a p?lro?ního dít?te ztratil jen zlomek jediného bodu. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Informace pro ?idi?e o stavu airbagu byly pouze v angli?tin?, ale jinak systém splnil požadavky Euro NCAP. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Systém je k dispozici pro ?idi?e i spolujezdce a splnil požadavky Euro NCAP.

Ochrana chodc?

-


kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadune
- posun nahorune
- bo?ní posunne
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu23mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíne
Intenzivní zatížení kolenne
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadubrzda - 101mm
Posun pedálu nahorune
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Britax-Römer BabySafe Plus Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využíva bezpe?nostní pásy
- seda?ka pro t?íleté dít?Britax-Römer Duo Plus Universal ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguŠestijazy?ný textový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 041 od XI.2005