Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Ťažké offroady  Audi Q7

Audi Q7


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Kv?li špatnému sva?ení byl p?i nárazu porušen prostor pro nohy. Uvolnil se svár svislého plechového panelu, který odd?luje motorový prostor od prostoru pro nohy cestujících, stejn? jako bodové sváry v prostoru pro nohy a v míst? spojení s A-sloupkem. Audi nás informovalo, že vylepšilo kontrolu této ?ásti výroby. V této oblasti test? však vozidlo ztratilo body. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících

Za ochranu obou d?tských figurín p?i zkoušce ?elního i bo?ního nárazu dostalo vozidlo plný po?et bod?. Na sedadle spolujezdce by se nem?la používat seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože jeho airbag nelze deaktivovat. Výstražný štítek upozor?ující na tento fakt nesplnil požadavky Euro NCAP.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Tento systém je k dispozici pro p?ední sedadla. Signál však nebyl dost hlasitý a jasný a nesplnil požadavky Euro NCAP.

Ochrana chodc?

Nárazník získal za ochranu spodní ?ásti nohou chodc? maximální po?et bod?, avšak p?ední hrana kapoty nezískala ani jeden bod.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadune
- posun nahorune
- bo?ní posun13mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu45mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíano: sloupek ?ízení
Intenzivní zatížení kolenano: sloupek ?ízení
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozaduspojka - 77mm
Posun pedálu nahoruspojka - 11mm
Pr?nik do pedálového prostoruporušení
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Fair G 0/1 ISOFIX, orientace proti sm?ru jízdy, p?ipevnená k upnutím systému ISOFIX, využívá podp?rný rám
- seda?ka pro t?íleté dít?Fair G 0/1 ISOFIX, orientace proti sm?ru jízdy, p?ipevnená k upnutím systému ISOFIX, využívá podp?rný rám
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguObrázkový výstražný štítek na slune?ní clone spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 059 od XI.2005