Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Toyota Auris

Toyota Auris


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
P?i zkoušce ?elního nárazu ochránil kolenní airbag kolena a stehna ?idi?e. Podle informací, které Toyota poskytla Euro NCAP, je z?ejmé, že tento airbag by též ochránil r?zn? vysoké cestující v rozlišných polohách p?i ?ízení.

Bo?ní náraz

Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících

Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže se na jeho sedadle mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace o stavu airbagu byly pouze v angli?tin?, takže systém nevyhov?l požadavk?m Euro NCAP. P?ítomnost upnutí a horních upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Systém je k dispozici pro ?idi?e i spolujezdce a splnil požadavky Euro NCAP.

Ochrana chodc?

Ochrana, kterou nohám chodc? poskytuje nárazník, stejn? jako ochrana hlavy dosp?lého chodce, kterou zabezpe?uje kapota vozidla, byla v?tšinou hodnocena jako p?im??ená. Avšak p?ední ?ást kapoty nezískala ani jeden bod.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadune
- posun nahoru18mm
- bo?ní posun4mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu16mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíne
Intenzivní zatížení kolenne
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadubrzda - 88mm
Posun pedálu nahoruspojka - 15mm
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Britax-Römer BabySafe Plus Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy
- seda?ka pro t?íleté dít?Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguTextový a obrázkový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedostate?ná
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dostate?ná
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 079 od XI.2005