Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15747
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Ťažké offroady  Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
 
?elní náraz
N?které tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro pánev, kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz

Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu. Avšak p?i nárazové zkoušce do sloupu se airbag na ochranu hlavy nerozvinul tak, jak m?l, a vozidlo ztratilo jeden ze dvou bod?, které se za tento test ud?lují.

Ochrana d?tských cestujících

Vozidlo získalo plný po?et bod? za ochranu figuríny t?íletého dít?te p?i dynamických testech. Na sedadle spolujezdce se m?že používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag lze deaktivovat. Avšak informace pro ?idi?e o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, byl nedostate?ný. P?ítomnost upnutí a horních upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla jasn? vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Tento systém je k dispozici pro ?idi?e, signál však nebyl dost hlasitý a jasný.

Ochrana chodc?

Santa Fe nezískala ani jeden bod a za ochranu chodc? jí nebyla ud?lena žádná hv?zdi?ka. Výrobci mají p?íležitost ozna?it testované oblasti, o kterých si myslí, že podají lepší výkon než p?i testech Euro NCAP. Hyundai žádnou takovou oblast pro Santa Fe neuvedl.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadune
- posun nahorune
- bo?ní posun2mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu13mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíano: sloupek ?ízení a nastavovací mechanizmus, kryt sloupku, zapalovací sk?ínka, st?edová konzola
Intenzivní zatížení kolenano: sloupek ?ízení a nastavovací mechanizmus, kryt sloupku, zapalovací sk?ínka, st?edová konzola
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadubrzda - 99mm
Posun pedálu nahorune
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Britax-Römer BabySafe Plus Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využívá bezpe?nostní pásy
- seda?ka pro t?íleté dít?Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguTextový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na jedné stran? slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídostate?ná
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dostate?ná
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedobrá
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 443 645 od XI.2005