Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Honda Civic

Honda Civic


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce. Plynový pedál se posunul dozadu o více než 100 mm, ?ímž do jisté míry ohrozil spodní ?ásti nohou a kotníky ?idi?e.

Bo?ní náraz

-

Ochrana d?tských cestujících

Prodejci Hondy mohou odpojit airbag spolujezdce, takže se na jeho sedadle dá použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ena.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem

Civic má tímto systémem vybavena p?ední i zadní sedadla. Získal za n?j maximální po?et bod?.

Ochrana chodc?

Za ochranu nohou chodc? získaly nárazník i p?ední hrana kapoty plný po?et bod?. ?ást plochy kapoty, kam pravd?podobn? p?i nárazu dopadne hlava dít?te, byla v?tšinou hodnocena jako „dosta?ující“.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadune
- posun nahoru40mm
- bo?ní posun4mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu28mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíano: zapalovací sk?ínka a nastavovací za?ízení sloupku ?ízení
Intenzivní zatížení kolenano: zapalovací sk?ínka a nastavovací za?ízení sloupku ?ízení
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozaduplyn - 104mm
Posun pedálu nahoruspojka - 50mm
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Britax-Römer BabySafe ISOFIX, orientace proti sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX a podp?rný rám
- seda?ka pro t?íleté dít?Britax-Römer Duo Plus Universal ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguP?tijazy?ný textový a obrázkový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dostate?ná
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedostate?ná
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 034 od XI.2005