Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Toyota Corolla

Toyota Corolla


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz: Kolena a stehna ?idi?e byla chrán?na airbagem umíst?ným pod sloupkem ?ízení. Toyota p?edvedla Euro NCAP, že airbag zajistí p?im??enou ochranu vyšším i nižším ?idi??m v r?zných polohách p?i sezení.

Bo?ní náraz:
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu. P?i nárazové zkoušce do sloupu se západka zadních dve?í posunula z hlavní do sekundární polohy a vozidlo ztratilo jeden ze dvou bod?, které se za tento test ud?lují.

Ochrana d?tských cestujících:
Za ochranu jedenap?lletého dít?te p?i ?elním i bo?ním nárazu získalo vozidlo plný po?et bod?. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se dala použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. P?ítomnost upnutí a horních upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dost dob?e vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem:
Systém je k dispozici pro p?ední sedadla.

Ochrana chodc?:
Ochrana hlavy dosp?lého chodce, kterou zabezpe?uje kapota vozidla, byla v?tšinou hodnocena jako p?im??ená.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadune
- posun nahoru1mm
- bo?ní posun6mm doprava
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu9mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíne
Intenzivní zatížení kolenne
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadubrzda - 76mm
Posun pedálu nahoruspojka - 6mm
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Britax-Römer BabySafe Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využíva bezpe?nostní pásy
- seda?ka pro t?íleté dít?Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguTextový a obrázkový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedostato?ná
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 073 od XI.2005