Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Vyššia stredná trieda  Honda Legend

Honda Legend


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz: N?které tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz:
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za m??ení p?í zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu. P?i zkoušce ?elního nárazu se však uvolnila západka na zadních dve?ích na stran? nárazu a vozidlo ztratilo jeden bod.

Ochrana d?tských cestujících:
Airbag spolujezdce nelze deaktivovat, takže na jeho sedadle by se nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. P?ítomnost upnutí a horních upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dost dob?e vyzna?ená.

Systém na p?ipomínání p?ipoutání bezpe?nostním pásem:
Systém je k dispozici pro všechna sedadla.

Ochrana chodc?:
Když vozidlo „vycítí“, že naráží do chodce, aktivuje se vykláp?cí kapota, ?ímž vznikne v?tší prostor mezi kapotou a tvrdými ?ástmi motoru. Nárazník získal za ochranu chodcových nohou maximální po?et bod?.
kompletní výsledky test?

?elní náraz - hlava
Kontakt hlavy vodi?e s airbagemstabilní
Kontakt hlavy spolujezdce s airbagemstabilní
Volant
- posun dozadune
- posun nahorune
- bo?ní posun5mm doleva
?elní náraz - hrudník
Kontakt s volantemne
Posun p?edního sloupku karosérie dozadu14mm
Pevnost kabíny pro cestujícístabilní
?elní náraz - horní ?ásti nohou, kolená a pánev
P?ítomnost tvrdších ?ástíano: zámek ?ízení, nastavovací mechanizmus sloupku ?ízení, odkládací sk?ínka
Intenzivní zatížení kolenano: zámek ?ízení, nastavovací mechanizmus sloupku ?ízení, odkládací sk?ínka
?elný náraz - dolní ?ásti nohou, chodidla a kotníky
Posun pedálu dozadubrzda - 98mm
Posun pedálu nahoruparkovací brzda - 36mm
Pr?nik do pedálového prostorune
Bo?ní náraz - airbagy
Airbag na ochranu hlavyano
Airbag na ochranu trupuano
ochrana d?tí
D?tské seda?ky použité p?i testování
- seda?ka pro 18-m?sí?ní dít?Britax-Römer BabySafe Universal, orientace proti sm?ru jízdy, využívá upnutí systému ISOFIX
- seda?ka pro t?íleté dít?Britax-Römer Duo Plus ISOFIX, orientace ve sm?ru jízdy, využívá upnutí a horní upevn?ní systému ISOFIX
d?tské seda?ky - ?elní náraz
Výstražný štítek na deaktivaci airbaguOdnímatelný obrázkový štítek p?ipevn?ný na B-sloupku. Textový výstražný štítek pevn? p?ipevn?ný na obou stranách slune?ní clony spolujezdce.
Pohyb hlavy dop?edu
18-m?sí?ní dít? (za spolujezdcem)ochrán?ný
t?íleté dít? (za ?idi?em)ochrán?ný
Ochrana hrudníka
- 18-m?sí?ní dít?: celkové zatízenídobrá
- 18-m?sí?ní dít?: vertikální zatízení dobrá
- t?íleté dít?: celkové za?aženiedostato?ná
- t?íleté dít?: vertikální zatízení dobrá
d?tské seda?ky - bo?ní náraz
Ochrana hlavy
- 18-m?sí?ní dít? (na stran? nárazu)ochrán?ný
- t?íleté dít? (na nenarazené stran?)ochrán?ný
Zrychlení hlavy
- 18-m?sí?ní dít?dobré
- t?íleté dít? dobré
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 095 od XI.2005