Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Peugeot 207CC

Peugeot 207CC


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
 

?elní náraz
Bezpe?nostní pás dob?e ochránil spolujezdce a jeho kolena se v dob? nárazu nedostala do kontaktu s p?ístrojovou deskou. V airbagu ?idi?e nebyl dostate?ný tlak, takže jeho hlava narazila na spodní ?ást airbagu na volant. P?i zkoušce ?elního nárazu ochránil kolenní airbag kolena a stehna ?idi?e. Podle výsledk? test?, které Peugeot poskytl Euro NCAP, je z?ejmé, že tento airbag by též ochránil stehna r?zn? vysokých cestujících od tvrdých konstrukcí v p?ístrojové desce. Ale p?i zkouškách s vyššími cestujícími, kte?í sed?li moc vep?edu a kolena m?li blízko p?ístrojové desky, p?sobily síly na spodní ?ásti nohou t?sn? pod kolenama, což nazna?uje, že p?es kolenní kloub se prenáší víc sil, než je vhodné.

Bo?ní náraz
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících
P?i zkoušce ?elního i bo?ního nárazu nastavilo Euro NCAP sedadla do st?edu. Avšak když byla p?ední sedadla v této poloze, nebylo možné upevnit na zadní sedadla d?tské seda?ky, které Peugeot doporu?uje. Euro NCAP testovalo 207CC bez d?tských seda?ek, aby nebyly zkreslené výsledky pro dosp?lé cestující, a proto nem?že uve?ejnit hodnocení vozidla z hlediska ochrany d?tských cestujících.

Ochrana chodc?
Za ochranu nohou chodc? získal nárazník plný po?et bod?.

Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
žádná nevyhovuje
t?íleté dít?
žádná nevyhovuje


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ano
ISOfix p?ední
ano
ISOfix zadní
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 091 od XI.2005