Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Nissan Qashqai

Nissan Qashqai


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Za ochranu ?idi?e a spolujezdce získalo vozidlo maximální po?et bod?, výjimkou byla jen ochrana ?idi?ova hrudníku. Dvojité p?epína?e bezpe?nostních pás? zabránily p?ílišnému pohybu ?idi?e dop?edu a jeho kolena i stehna z?stala dostate?n? daleko od p?ístrojové desky.

Bo?ní náraz
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících

Na základ? m??ení u figurín obou d?tí p?i zkoušce ?elního i bo?ního nárazu získalo vozidlo maximální po?et bod?. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. P?ítomnost upnutí a horních upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla p?íslušn? vyzna?ena.

Ochrana chodc?
Za ochranu nohou chodc? získal nárazník plný po?et bod?, naopak p?ední hrana kapoty neobdržela ani jeden bod. Ochrana, kterou poskytla kapota hlav? d?tského chodce po nárazu byla všeobecn? hodnocena jako pr?m?rná.

Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Fair Bimbo Fix XL ISOFIX
- umístn?ní
orientace proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Britax-Römer Duo
- umístn?ní
orientace v sm?re jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
ISOfix p?ední
ne
ISOfix zadní
ano
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 112 od XI.2005