Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Volvo C30

Volvo C30


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Volant se b?hem nárazu posunul dop?edu, a tím poskytl ?idi?i lepší ochranu. Figurína ?idi?e získala v testu maximální po?et bod? za bezpe?nost, ale samotné vozidlo body ztratilo kv?li n?kterým tvrdým konstrukcím v p?ístrojové desce, které by mohly ohrozit kolena a stehna vyšších ?i menších cestujících.

Bo?ní náraz
Na základ? m??ení ve figurínach získalo vozidlo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu. Avšak p?i nárazové zkoušce do sloupu se airbag na ochranu hlavy úpln? nerozvinul, zabránila mu v tom d?tská seda?ka umíst?ná na zadním sedadle.

Ochrana d?tských cestujících
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za bezpe?nost poskytnutou jedenap?lletému dít?ti v dynamických testech. Prodejci spole?nosti Volvo mohou odpojit airbag spolujezdce, díky tomu se na jeho sedadle bude moci použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Další možností, kterou Volvo nabízí, je tla?ítko na deaktivaci airbagu, tento systém však neposkytuje ?idi?i jasnou informaci o stavu airbagu spolujezdce. P?ítomnost upnutí a horních upevn?ní systému ISOFIX nebyla p?íslušn? vyzna?ená.

Ochrana chodc?
P?ední hrana kapoty nezískala ani jeden bod kv?li nedostate?né ochran? nohou chodce. Bezpe?nost kapoty byla všeobecn? hodnocena jako slabá, a to kv?li špatné ochran? hlavy dosp?lých chodc?. Ochrana, kterou poskytuje nárazník, však byla hodnocena jako p?im??ená.

Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
D?tská autoseda?ka Volvo
t?íleté dít?
D?tská autoseda?ka Volvo


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
ISOfix p?ední
ne
ISOfix zadní
ano
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 064 od XI.2005