Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  VW Elos

VW Elos


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
P?i zkoušce ?elního nárazu získala figurína spolujezdce plný po?et bod?. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena a stehna ?idi?e.

Bo?ní náraz
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu. P?i nárazové zkoušce do sloupu se otev?ely dve?e ?idi?e a vozidlo ztratilo jeden ze dvou možných bod?, které se ud?lují za tuto ?ást test?. P?i zmín?né zkoušce se též uvolnil spoj p?ední ?ásti odnímatelné st?echy a sloupku ?elního skla na stran? spolujezdce. I když tato oblast není v sou?asnosti za?azená do hodnotícího systému Euro NCAP, považuje se za potenciáln? nebezpe?nou. Volkswagen nás informoval, že závadu prouzkoumá.

Ochrana d?tských cestujících
Na základ? reakcí figurín p?i ?elním a bo?ním nárazu získalo vozidlo maximální po?et bod? za ochranu d?tí. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat vypína?em, takže na jeho sedadle se mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. Výstražné štítky, které m?ly upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, pokud není airbag deaktivovaný, byly odnímatelné. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Ochrana, kterou poskytl nárazník, byla všeobecn? hodnocena jako p?im??ená. P?ední hrana kapoty však nezískala žádný bod.

Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Fair BimboFix Type II ISOFIX
- umístn?ní
orientace proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Fair BimboFix Type II ISOFIX
- umístn?ní
orientace v sm?re jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
ISOfix p?ední
ne
ISOfix zadní
ano
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 087 od XI.2005