Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Vany  Chrysler Voyager

Chrysler Voyager


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
 
?elní náraz
Celkov? získal Voyager dostatek bod? na to, aby mu za bezpe?nost dosp?lých cestujících bylo ud?leno t?íhv?zdi?kové hodnocení. Avšak jeho výkon p?i zkoušce ?elního nárazu nesplnil minimální požadavky pro toto hodnocení a vozidlo dostalo dv? hv?zdi?ky. Hrudník ?idi?e narazil na volant a zdeformoval jeho okraj, tlak na hrudník nam??ený ve figurín? nazna?il nep?ijateln? vysoké riziko vážných ?i smrtelných poran?ní. V d?sledku toho je poslední hv?zdi?ka v hodnocení ochrany dosp?lých cestujících p?ešrknutá. N?které tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro kolena ?idi?e, ve figurín? byl nam??ený vysoký tlak na stehna a ochrana této ?ásti t?la byla hodnocena jako slabá. V pr?b?hu testu došlo k poškození stability kabiny pro cestující. P?i nárazu se p?etrhl prostor pro nohy a plynový pedál se posunul o 288 mm sm?rem dozadu. Tyto nedostatky stejn? jako m??ení ve figurínách, které nazna?ilo vysoké riziko poran?ní holenní kosti, jsou p?í?inou „slabého“ hodnocení ochrany spodních ?ástí nohou, chodel i kotník?.

Bo?ní náraz
P?i nárazové zkoušce do sloupu se airbag na ochranu hlavy nerozvinul tak, jak m?l, a z?stal zaseknutý mezi hlavou figuríny a sloupkem mezi p?edními a zadními bo?ními dve?mi.

Ochrana d?tských cestujících
Prodejci Chrysleru mohou airbag spolujezdce odpojit, takže se na jeho sedadle m?že použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujece, pokud je airbag aktivovaný, nebyl na slune?ní clon? p?ipevn?ný nastálo. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla vyzna?ená.

Ochrana chodc?

Voyager nezískal ani jeden bod a za ochranu chodc? nedostal žádnou hv?zdi?ku.

Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX
- umístn?ní
orientace v sm?re jízdy
t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX
- umístn?ní
orientace v sm?re jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ne
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
ISOfix p?ední
ne
ISOfix zadní
ano
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 149 od XI.2005