Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Ľahké offroady  Land Rover Freelander

Land Rover Freelander


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
P?i nárazu se sloupek volantu posunul horizontáln? dop?edu, a tím vytvo?il víc místa pro ?idi?e. Velký kolenní airbag ochránil kolena i stehna ?idi?e. Land Rover ukázal, že airbag by též ochránil vyšší i menší ?idi?e v r?znych pozicích p?i sezení.

Bo?ní náraz
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i nárazové zkoušce do sloupu, avšak p?i zkoušce bo?ního nárazu ztratilo ?ást bod? za nedostate?nou ochranu hrudníku.

Ochrana d?tských cestujících
Za ochranu obou d?tí ve všech testech získalo vozidlo plný po?et bod?. Airbag spolujezdce lze deaktivovat, takže na jeho sedadle se m?že použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace o stavu airbagu nejsou pro ?idi?e dost jasné. Výstražné štítky upozor?ující na rizika použití d?tské seda?ky orientované proti sm?ru jízdy na sedadle spolujezdce nebyly dost jasné. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? z?eteln? vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Za nedostate?nou ochranu chodc? nezískaly nárazník ani p?ední hrana kapoty žádný bod. Ochrana hlav d?tských a dosp?lých chodc? byla taktéž hodnocena prevážn? jako slabá.

Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax-Römer BabySafe ISOFIX Plus
- umístn?ní
orientace proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX
- umístn?ní
orientace v sm?re jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ano
ISOfix p?ední
ne
ISOfix zadní
ano
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 061 od XI.2005