Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Ľahké offroady  Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
V airbagu ?idi?e nebyl dostate?ný tlak, takže se jeho hlava dostala do kontaktu s volantem. V prostoru pro nohy ?idi?e se uvolnily n?které sváry a došlo též ke zna?né deformaci tohoto prostoru, což ohrozilo spodní ?ásti nohou a kontníky ?idi?e. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro ?idi?ova i spolujezdcova kolena a stehna.

Bo?ní náraz
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za výkon p?i zkoušce bo?ního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících
Na sedadle spolujezdce by se nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag v této poloze nelze deaktivovat. Výstražné štítky upozor?ující na tento fakt byly jasné, ale nebyly ve všech evropských jazycích. P?ítomnost upnutí a horních upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Nárazník získal maximální po?et bod? za ochranu nohou chodc?. P?ední hrana kapoty však nezískala ani jeden bod.

Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX
- umístn?ní
orientace v sm?re jízdy
t?íleté dít?
Britax-Römer Duo Plus ISOFIX
- umístn?ní
orientace v sm?re jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
ISOfix p?ední
ne
ISOfix zadní
ano
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 085 od XI.2005