Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Daihatsu Materia

Daihatsu Materia


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Figurína ?idi?e zaznamenala zna?ný vyrovnávací pohyb mezi stehenní a holenní kostí, který m?že zp?sobit poran?ní kolen. Kv?li tomu, stejn? jako kv?li tvrdým konstrukcím v p?ístrojové desce, které p?edstavují další riziko pro ?idi?e, dostalo vozidlo nízké hodnocení za ochranu kolen, stehen a pánve. B?hem nárazu z?stala kabina pro cestující stabilní.

Bo?ní náraz
Sou?ástí nepovinné výbavy je hlavový airbag. Jelikož není sou?ástí základní výbavy, vozidlo nepodstoupilo nárazovou zkoušku do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících
Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace pro ?idi?e o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. Ve vozidle jsou umíst?ny jasné výstražné štítky, které upozor?ují na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, pokud není airbag deaktivován. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Nárazník i plocha kapoty, kam m?že p?i nárazu dopadnout hlava dosp?lého chodce, poskytují p?im??enou ochranu. Avšak p?ední hrana kapoty i plocha, kam m?že p?i nárazu dopadnout hlava dít?te, poskytly zna?n? nízkou ochranu.


Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax Römer BabySafe Plus
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Britax Römer Duo Plus ISOFIX
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ne
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 125 od XI.2005