Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Honda Civic

Honda Civic


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Hodna zm?nila bezpe?nostní systém Civicu pro model roku 2008. Zm?nilo se na?asování p?epína??, aby byli ?idi? i spolujezdec lépe zajišt?ni, a duální p?ední airbagy nahradily p?edcházející jednostup?ové. Avšak p?i ?elním nárazu se airbag ?idi?e nenafoukl dostate?n? dob?e a nezabránil kontaktu hlavy s volantem. Kabina pro cestující z?stala stabilní. N?které tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné nebezpe?í pro stehna ?idi?e.

Bo?ní náraz
Civic 2008 má v?tší bo?ní airbag než jeho p?edch?dce z roku 2006. Vychýlení b?išní ?ásti bylo menší, takže vozidlo získalo o bod vyšší skóre než p?edcházející model. Jako i p?edtím získalo vozidlo maximum, tedy dva body, za nárazovou zkoušku do sloupu.

Ochrana d?tských cestujících
Airbag spolujezdce mohou deale?i Hondy deaktivovat, takže na jeho sedadle se m?že použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Ve vozidle je umíst?n jasný výstražný štítek, který upozor?uje na nebezpe?í použití d?tské seda?ky na sedadle, pokud se airbag nedeaktivuje. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Honda nevykonala žádné zm?ny, které by ovlivnily výsledky zkoušek ochrany chodc?, takže se tu použily výsledky testování vozidla z roku 2006. Za ochranu nohou chodc? získaly nárazník i p?ední hrana kapoty plný po?et bod?. ?ást plochy kapoty, kam pravd?podobn? p?i nárazu dopadne hlava dít?te, byla v?tšinou hodnocena jako „dosta?ující“.Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax BabySafe ISOFIX Plus
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Römer Duo Plus
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 040 od XI.2005