Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Stredná trieda  Mercedes Benz C

Mercedes Benz C


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
B?hem nárazu z?stala kabina pro cestující stabilní. Z výsledk? je z?ejmé, že kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce byla dob?e chrán?na a Mercedes p?edvedl, že r?zn? vysocí cestující v rozli?ných polohách p?i sezení by byli ochrán?ni stejn? dob?e.

Bo?ní náraz
Za zkoušku bo?ního nárazu a nárazovou zkoušku do sloupu získalo vozidlo maximální po?et bod?.

Ochrana d?tských cestujících
Pro t?ídu C je v rámci volitelné výbavy k dispozici systém, který automaticky rozpozná, že je na sedadle spolujezdce umíst?na d?tská seda?ka, a deaktivuje airbag. Testované vozidlo tímto systémem vybaveno nebylo. Bez n?ho by se na tomto sedadle nem?la používat d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy, protože airbag nelze deaktivovat manuáln?. Výstražný štítek, který na to m?l upozornit, byl odnímatelný. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Za ochranu nohou chodc? získal nárazník plný po?et bod?. Avšak p?ední hrana kapoty nedostate?n? ochránila nohy chodc?, stejn? jako plocha kapoty, kam pravd?podobn? p?i nárazu dopadne hlava dosp?lého chodce.


Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax Römer BabySafe Plus
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Britax Römer Duo Plus
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ano
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 058 od XI.2005