Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Stredná trieda  Renault Laguna

Renault Laguna


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
B?hem nárazu z?stala kabina pro cestující stabilní. P?i ?elním nárazu plný po?et bod? nezískala pouze spodní ?ást pravé nohy ?idi?e. Kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce byla p?i nárazu dob?e chrán?na. Renault ukázal, že konstrukce v p?ístrojové desce nep?edstavovaly nebezpe?í pro r?zn? vysoké cestující ani cestující v rozli?ných pozicích p?i sezení.

Bo?ní náraz
Laguna získala na základ? reakcí figurín p?i nárazu maximální po?et bod?. B?hem nárazu se však otev?ely zadní dve?e na stran? nárazu a vozidlu za to byl stržen jeden bod. Renault zkoumá tento problém.

Ochrana d?tských cestujících
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za ochranu t?íletého dít?te na základ? reakcí figuríny p?i ?elním a bo?ním nárazu. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Informace pro ?idi?e o stavu airagu byly však nedostate?né. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Za ochranu chodc? nezískala p?ední hrana kapoty ani jeden bod. Plocha kapoty, kam m?že p?i náraz? dopadnout hlava dosp?lého chodce, poskytuje nedostate?nou ochranu.


Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax Römer BabySafe ISOFIX
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Britax Römer Duo ISOFIX
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 081 od XI.2005