Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Stredná trieda  Volvo V70

Volvo V70


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
B?hem nárazu z?stala kabina pro cestující stabilní. Sloupek volantu a volant se posunuly dop?edu, ?ímž vytvo?ily víc místa pro hlavu a hrudník figuríny. Výsledky ukázaly, že kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce byla dob?e chrán?na. Volvo p?edvedlo, že vozidlo by podobn? ochránilo horní ?ásti nohou r?zn? vysokých cestujících a cestujících v r?zných pozicích p?i sezení.

Bo?ní náraz
Za zkoušku bo?ního nárazu získalo vozidlo maximální po?et bod?. Avšak p?i první nárazové zkoušce do sloupu se bo?ní airbagy aktivovaly pozd?, kv?li tomu se nemohly dob?e rozvinout bo?ní záclonové airbagy a vozidlo bylo penalizováno. Volvo bylo nespokojeno s výkonem auta p?i testu a vy?ešilo problém s rozvinutím airbagu. Euro NCAP souhlasilo s op?tovným testováním pod podmínkou, že se takto upraví všechna vozidla. Volvo upravilo všechna vozidla ve výrob? a kontaktovalo majitele už p?edaných vozidel, aby si dali svoje vozy upravit u dealer?. Bohužel ke stejnému problému došlo i p?i op?tovném testování a airbag se správn? nerozvinul.

Ochrana d?tských cestujících
V70 získalo maximální po?et bod? za ochranu osmnáctim?sí?ního i t?íletého dít?te na základ? reakcí figurín p?i ?elním a bo?ním nárazu. Deale?i Volva mohou deaktivovat airbag spolujezdce, takže na jeho sedadle lze použít d?tskou seda?ku orientovanou proti sm?ru jízdy. Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se d?tská seda?ka na sedadlo bez deaktivace airbagu neumís?ovala, nebyl jasný. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Nárazník získal plný po?et bod? za ochranu nohou chodc? a kapota poskytla p?im??enou ochranu hlavám d?tí. Avšak p?ední hrana kapoty i plocha kapoty, kam m?že p?i nárazu dopadnout hlava dosp?lého chodce, poskytla zna?n? nízkou ochranu.


Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Volvo vehicle specific crs RWD facing
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Volvo vehicle specific crs RWD facing
- umístnení
proti sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 143 od XI.2005