Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Fiat 500

Fiat 500


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Kabina pro cestující z?stala v dob? nárazu stabilní. Airbag ochránil dob?e kolena ?idi?e. Fiat p?edvedl, že airbag by ochránil i vyšší ?i nižší cestující, než byla testovaná figurína, jako i cestující sedící v r?zných pozicích. V p?ístrojové desce nebyli žádné tvrdé konstrukce, které by p?edstavovaly možné riziko pro kolena a stehna spolujezdce.

Ochrana d?tských cestujících
P?i bo?ním nárazu seda?ka nedokázala udržet hlavu figuríny t?íletého dít?te, která se dostala do kontaktu se seda?kou osmnácti m?sí?ního dít?te. P?i tom stejném testu seda?ka udržela hlavu osmnácti m?sí?ního dít?te - zato však zaznamenala vysoké zpomalení zp?sobené kontaktem s bo?ní stranou seda?ky. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se mohla použit d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace pro ?idi?e o stavu airbagu nebyly jasné. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních krajních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Za ochranu nohou chodc? nezískala p?ední hrana kapoty ani jeden bod. Kapota jen slab? ochránila hlavy chodc?.


Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax Römer Duo Universal
- umístn?ní
ve sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Britax Römer Duo Universal
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ano
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 036 od XI.2005