Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Škoda Fabia

Škoda Fabia


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Kabina pro cestující z?stala v dob? nárazu stabilní, ale tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné riziko pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz
Kdyby se hodnotila jen m??ení z figurín, Fabia by získala za zkoušku bo?ního nárazu i nárazovou zkoušku do sloupu maximální po?et bod?. Ale p?i zkoušce bo?ního nárazu se západka na zadních dve?ích posunula z primární do sekundární polohy a vozidlo ztratilo jeden bod ud?lovaný za tento test.

Ochrana d?tských cestujících
P?i zkoušce ?elního i bo?ního nárazu získala Fabia za ochranu osmnácti m?sí?ního dít?te plný po?et bod?. P?i bo?ním nárazu se seda?ka pro t?íleté dít? oto?ila tak, že nedokázala úpln? udržet hlavu dít?te, kv?li tomu se mohla hlava dít?te dostat do kontaktu s vnit?ními ?ástmi vozidla. K dispozici je tla?ítko na deaktivaci airbagu spolujezdce, takže na jeho sedadle se dala použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace pro ?idi?e o stavu airbagu nebyly dost jasné. Vozidl?m, která nejsou tímto tla?ítkem vybavena, airbag deaktivuje p?íslušný prodejce. Nedostate?né bylo varování o nebezpe?í použití d?tské seda?ky orientované proti sm?ru jízdy na sedadle spolujezdce bez p?edcházející deaktivace airbagu. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních krajních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ená.
    
Ochrana chodc?
Nárazník získal za ochranu nohou chodc? maximální po?et bod?. P?ední hrana kapoty však nezískala ani jeden bod.


Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Fair BimboFix Type II ISOFIX
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Fair BimboFix Type II ISOFIX
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 076 od XI.2005