Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Smart fortwo

Smart fortwo


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
 
?elní náraz
Kabina pro cestující z?stala v dob? nárazu stabilní, ale tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné riziko pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz
Hlava figuríny se dostala do kontaktu s gumovou lištou okna na rámu st?echy, což zp?sobilo její vysoké zpomalení. Údaje zaznamenané na figuríne však ukázaly, že ochrana hlavy byla p?im??ená. Sou?ástí nadstandardní výbavy je bo?ní airbag na ochranu hrudníku a hlavy, testované vozidlo jím však vybavené nebylo.

Ochrana d?tských cestujících

Jelikož ve vozidle nejsou žádná sedadla, ochrana d?tských cestujících hodnocena nebyla. Smart nabízí volitelný balí?ek, který zahrnuje upevn?ní systému ISOFIX pro sedadlo spolujezdce a tla?ítko na deaktivaci jeho ?elního airbagu. Varování o nebezpe?í použití d?tské seda?ky orientované proti sm?ru jízdy na sedadle spolujezdce bez p?edchádzející deaktivace airbagu bylo nedostate?né.  

Ochrana chodc?
Nárazník získal za ochranu nohou chodc? maximální po?et bod?. P?ední hrana kapoty však nezískala ani jeden bod a ty ?ásti kapoty, kam pravd?podobn? p?i náraze dopadne hlava chodce, byly v?tšinou hodnoceny jako slabé.


Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Fair Bimbo Fix Type II ISOFIX
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Fair Bimbo Fix Type II ISOFIX
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 098 od XI.2005