Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Dodge Caliber

Dodge Caliber


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
V airbagech ?idi?e i spolujezdce byl nedostate?ný tlak, takže figuríny se dostaly do kontaktu s volantem resp. p?ístrojovou deskou. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné riziko pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz
Za sv?j výkon p?i zkoušce ?elního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu získalo vozidlo maximální po?et bod?.

Ochrana d?tských cestujících
Prodejci Dodge mohou odpojit airbag spolujezdce, takže na jeho sedadle lze použít d?tskou seda?ku orientovanou proti sm?ru jízdy. Na výstražných štítcích však nebylo z?eteln? nazna?eno nebezpe?í použití d?tské seda?ky orientované proti sm?ru jízdy na sedadle spolujezdce bez p?edcházející deaktivace airbagu. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních krajních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Za nedostato?nou ochranu nohou chodc? nezískaly nárazník ani p?ední hrana kapoty žádný bod. V?tšina plochy kapoty nezískala ani jeden bod a ochrana hlav d?tských i dosp?lých chodc? byla ozna?ena jako slabá.Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax Romer BabySafe Plus Universal
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Britax Romer Duo Plus ISOFIX
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ne
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 117 od XI.2005