Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Hyundai i30

Hyundai i30


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
I navzdory tomu, že celkov? získal HYUNDAI i30 dost bod?, p?i zkoušce ?elního nárazu nedosáhl minimální po?et bod? pot?ebných na zisk p?ti hv?zdi?ek za ochranu dosp?lých cestujících. M??ení na pravém kolen? figuríny ?idi?e ukázala, že mezi stehenní a holenní kostí došlo k pohybu, který mohl zaprí?init poran?ní. Toto, spolu s trestnými body za tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce, které mohly poranit kolena a stehna cestujících, je d?vodem, pro? je ochrana této ?ásti t?la hodnocena jako „slabá“. Kabina pro cestující z?stala v dob? nárazu stabilní.

Ochrana d?tských cestujících
Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace pro ?idi?e o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, pokud se p?edtím nedeaktivuje airbag, nebyl jasný a byl viditelný jen tehdy, když byla slune?ní clona spolujezdce sklopená. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana d?tských cestujících
Ochrana hlavy dít?te byla hodnocena jako p?evážn? p?im??ená, avšak ochrana hlavy dosp?lého chodce byla nedostate?ná, stejn? tak i ochrana, kterou poskytuje p?ední hrana kapoty.


Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Britax Römer BabySafe
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Britax Römer Duo Plus Universal
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 033 od XI.2005