Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Kia Cee'd

Kia Cee'd


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Kabina pro cestující z?stala v dob? nárazu stabilní, ale tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné riziko pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce. Pedál spojky se posunul dozadu o víc než 100 mm, avšak prostor pro nohy z?stal neporušený.

Bo?ní náraz
Za sv?j výkon p?i zkoušce ?elního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu získalo vozidlo maximální po?et bod?.

Ochrana d?tských cestujících
Vozidlo získalo maximální po?et bod? za dynamický výkon p?i ochran? t?íletého dít?te p?i zkoušce ?elního i bo?ního nárazu. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace pro ?idi?e o stavu airbagu nebyly dostate?n? jasné. Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, pokud se p?edtím nedeaktivuje airbag, nebyl jasný a nebyl stále viditelný. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních krajních sedadlech nebyla dostate?n? dob?e vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Za ochranu nohou chodc? nezískal nárazník ani jeden bod. Ochrana hlav dosp?lých chodc? byla taktéž hodnocena jako p?evážn? nedostate?ná.


Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Kia branded Britax Römer BabySafe Universal
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Kia branded Britax Römer Duo Universal
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 048 od XI.2005