Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Ľahké offroady  Nisan X Trail

Nisan X Trail


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Kabina pro cestující z?stala v dob? nárazu stabilní. Ochrana krku ?idi?e byla ohodnocena jako „slabá“, protože krk se p?i testu ohnul p?íliš dozadu. Tvrdé konstrukce v p?ístrojové desce p?edstavovaly možné riziko pro kolena a stehna ?idi?e i spolujezdce.

Bo?ní náraz
Za sv?j výkon p?i zkoušce ?elního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu získalo vozidlo maximální po?et bod?.

Ochrana d?tských cestujících
Ochrana t?íletého dít?te p?i ?elním i bo?ním nárazu si vysloužila maximální po?et bod?. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních krajních sedadlech nebyla dostate?n? jasn? vyzna?ená.

Ochrana chodc?
Za ochranu nohou chodc? nezískala p?ední hrana kapoty ani jeden bod. Kapota jen slab? ochránila hlavy chodc?.Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
FAIR G0/1 ISOFIX RWD
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
FAIR G0/1 ISOFIX FWD
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 111 od XI.2005