Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Ľahké offroady  Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
?elní náraz
Kabina pro cestující z?stala v dob? nárazu stabilní. VW se hodn? snažil odstranit nebezpe?né ?asti z prostoru p?ístrojové desky, ale sloupek ?ízení a spínací sk?í?ka stále p?edstavují jisté riziko poran?ní kolen a stehen ?idi?e.

Bo?ní náraz
Za sv?j výkon p?i zkoušce ?elního nárazu a nárazové zkoušce do sloupu získalo vozidlo maximální po?et bod?.

Ochrana d?tských cestujících
Ochrana jedenap?lro?ního dít?te si p?i ?elním i bo?ním nárazu vysloužila maximální po?et bod?. Airbag spolujezdce se dal deaktivovat, takže na jeho sedadle se mohla použít d?tská seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy. Avšak informace o stavu airbagu nebyly jasné. Výstražný štítek, který m?l upozornit na to, aby se seda?ka orientovaná proti sm?ru jízdy nepoužívala na sedadle spolujezdce, byl nejasný a odnímatelný. P?ítomnost upevn?ní systému ISOFIX na zadních krajních sedadlech nebyla z?eteln? vyzna?ená.
    
Ochrana chodc?
Nárazník získal za ochranu nohou chodc? maximální po?et bod?. P?ední hrana kapoty však poskytla jen slabou ochranu.Ochrana d?tských cestujících

jedenap?lleté dít?
Fair "Bobsy" G 0/1 ISOFIX
- umístn?ní
proti sm?ru jízdy
t?íleté dít?
Fair "Bobsy" G 0/1 ISOFIX
- umístnení
ve sm?ru jízdy


Bezpe?nostní vybavení

P?edpína?e p?edních bezpe?nostních pás?
ano
Omezova?e zatažení p?edních bezpe?nostních pás?
ano
P?ední airbag ?idi?e
ano
P?ední airbag spolucestujícího
ano
Bo?ní airbagy
ano
Bo?ní hlavové airbagy
ano
Kolenní airbag ?idi?e
ne
 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 130 od XI.2005