Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Fiat Punto S60 1.2

Fiat Punto S60 1.2


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
 

Punto p?edvedlo výborný výkon a neobjevily se žádné skute?né nedostatkové oblasti. Kabina odolala ?elnímu nárazu a i po n?m se dala otev?ít. Horší je, že hlava spolujezdce narazila na p?ístrojovou desku, což by bylo mnohem vážn?jší, kdyby se náraz stal na druhé stran? vozidla. Jak se ukázalo, zadní st?ední dvojbodový pás m?že zp?sobit vážné poran?ní v b?išní a zádové oblasti. D?tské seda?ky nem?ly dostate?né vysv?tlovací pokyny a neposkytovaly p?im??enou bo?ní podporu, protože bezpe?nostní pásy nezabránily vypadnutí trupu testovacích figurín.?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 035 od XI.2005