Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Malé vozidlá  Ford Fiesta

Ford Fiesta


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
 

Fiesta poskytla dobrou úrove? ochrany ve všech testovaných oblastech, ale její bezpe?nostní pásy p?íliš zat?žovaly hrudník ?idi?e a zvyšovaly tak riziko poran?ní. Zkoušky také dokázaly, že i když Ford vynaložil velké úsilí tomu, aby snížil rizika hrozící ?idi?ovým kolen?m, nepoda?ilo se úpln? odstranit všechny nebezpe?í. Ochrana poskytnutá p?i bo?ním nárazu byla slušná i p?i absenci hrudního airbagu. Ford tvrdí, že co nejd?ív p?edstaví nový systém d?tských seda?ek ISOFIX, které nahradí ty sou?asné. A to i naproti tomu, že tyto plní svou funkci v p?ijatelné mí?e. Ochrana chodc? byla nadpr?m?rná.?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 139 od XI.2005