Domovská stránka | Nejčastejší otázky | Kontakty
 
Newsletter
Jestli chcete dostávat e-mailom nejnovější informace
a novinky, zadejte Váš e-mail

Anketa
Ovplyv?ujou crashtesty vaše rozhodování p?i koupe automobilu?
  66%
  34%

Počet hlasů: 15682
Hledat
Značka 
Kategórie 
Hodnocení 
 
Euro NCAP, organizace hodnotící bezpe?nost vozidel, p?edstavila nový systém hodnocení zam??ený na celkovou bezpe?nost aut. Jde o nový p?ístup k hodnocení bezpe?nosti, který bude motivovat výrobce, aby vyráb?li komplexn? bezpe?né automobily.
Euro NCAP dnes uve?ej?uje aktualizované výsledky výzkumu dostupnosti ESC v celé Evropské unii. Výzkum ukázal, že nabídka ESC v jednotlivých státech EU se liší...
Euro NCAP s radostí oznamuje, že nyní testuje novou kategorii vozidel, tzv. „pick-upy“, a dnes uve?ej?uje výsledky t?í jejich zástupc? - Nissanu Navara, Isuzu D-MAX/Rodeo a Mitsubishi L200...
Euro NCAP testuje naplno  27. 12. 2007
Euro NCAP dnes uve?ej?uje výsledky šesti vozidel: Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz t?ídy C, Renault Laguna a Volvo V70...
Toto vozidlo dosáhlo u Euro NCAP jedn?ch z nejlepších výsledk? co se tý?e bezpe?nosti d?tských cestujících...
Domovská stránka  Kompaktné vozidlá  Mercedes-Benz A

Mercedes-Benz A


Čelní a boční náraz Ochrana chodců Ochrana dětí
   
Oproti jedine?nému p?edvedení a kompaktní velikosti (na vozovce zabírá mén? místa než v?tšina supermini, a zárove? cestujícím nabízí tolik prostoru, že by mohla konkurovat rodinným aut?m) podala t?ída A dobrý výkon. Ochrana p?i ?elním nárazu byla dobrá, ale dala by se vylepšit bezpe?nost noh ?idi?e a spolujezdce. Cestující sedí výše než je b?žné, což napomáhá zabezpe?it lepší ochranu p?i bo?ním nárazu. Ale p?ední i zadní dve?e na stran? nárazu se p?i nárazu otev?ely, kv?li ?emu by vozidlo, kdyby bylo p?edstavené po ?íjnu 1998, nesplnilo nové bezpe?nostní p?edpisy pro bo?ní náraz.
V p?vodním testu byl Mercedes t?ídy A vybaven bo?ními airbagy a Mercedes vyhlásil, že jsou standardní výbavou na všech trzích v EU. Testované auto bylo zakoupené v Holandsku, kde jsou bo?ní airbagy standardem. Pozd?ji se zjistilo, že t?ída A se dá v Portugalsku, Špan?lsku, Francii a Irsku zakoupit i bez t?chto airbag?. Když byl tento nedostatek Mercedesu vytknutý, vysv?tlil, že ud?lal chybu a zaplatil za op?tovné testování. Tady se ukázalo, že první výsledky byly o 0,14 bodu vyšší. Vozidlu nadále z?stává ?ty?hv?zdi?kové hodnocení. Op?tovné testování ukázalo, že vykonané úpravy, které m?li zabránit otevírání dve?í, byly úsp?šné. Tyto zm?ny p?edstavil VIN WDB 168 J210000.


?idi? ?elní nárazpasažér ?elní náraz?idi? bo?ní náraz


 Ochrana:
výborná    adekvátní    dostatečná    slabá    velmi slabá   


Copyright © 2005 CRASHTEST.SK
Source of information: WWW.EURONCAP.COM
počet návštev: 1 434 142 od XI.2005